Underhållsplaner Göteborg

Underhållsplaner i Göteborg håller fastigheten i gott skick

Välkommen till en erfaren expert på att ta fram underhållsplaner för fastigheter och brf i Göteborg! Vi vet hur viktigt det är att fastigheter underhålls regelbundet och välplanerat. Därför erbjuder vi anpassade underhållsplaner som hjälper fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att säkra hållbarhet och värde på sina investeringar. Med vår kunskap och erfarenhet får ni även kontinuerlig rådgivning och uppföljning av er underhållsplan, allt för att ni ska kunna fokusera på det som är viktigast – era boendes trivsel.

Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri konsultation och upptäck hur vi kan hjälpa er att ta hand om er fastighet med genomtänkta underhållsplaner i Göteborg. Hos oss kan du även ladda ned en gratis mall för underhållsplan för din brf eller fastighet. 

Vad är en underhållsplan?

Underhållsplaner kartlägger framtida underhållsbehov för en fastighet. Den specificerar vilka åtgärder som behöver vidtas, när de ska utföras och vad de kommer att kosta. Detta verktyg är avgörande för fastighetsägare vid långsiktig förvaltning. En underhållsplan innehåller en sammanställning av:

 • Vilka underhållsåtgärder som behövs.
 • Tidpunkter för genomförandet.
 • Kostnadsberäkningar.

kontrollansvarig byggprojektledning Göteborg

Fördelar med en underhållsplan fastighet

En underhållsplan för en fastighet hjälper till att undvika akuta reparationer, vilket minskar behovet av dyra lån och därmed höjda avgifter och hyror. Planen möjliggör samordning av projekt, som att byta fönster vid fasadrenovering, vilket sparar pengar och minskar störningar för de boende.

Med en detaljerad underhållsplan kan nya styrelser enkelt ta över ansvaret. Besiktning inför större projekt, som takomläggning, kan leda till stora besparingar och sänkta avgifter. En välskött fastighet förbättrar boendemiljön och ökar marknadsvärdet.

Underhållsplaner Göteborg – steg för steg

Förstudie och informationsinsamling

 • Inventera fastigheter för underhållsplanen.
 • Beakta fastighetens ålder, konstruktion, material och standard.
 • Inhämta ritningar, besiktningsprotokoll, årsredovisningar, inventarielistor.

Fastighetsbesiktning

 • Utför besiktning med styrelsens representanter.
 • Intervjua styrelsen för mer information.
 • Detaljbesiktning av byggnadsdelar och installationer (tak, fasader, fönster, källare, vind, garage, värme, vatten, avlopp, el etc.)

Sammanställning

 • Inför besiktningsprotokoll och data i fastighetsprogram.
 • Notera, kalkylera och bedöm information för underhållsplan.
 • Skapa underhållsplan med åtgärder, kostnad och tid.
 • Användning av underhållsplanen.
 • Använd och uppdatera planen aktivt.
 • Anpassa efter teknisk status och ekonomiska förändringar.

FAKTA: Underhållsplan brf Göteborg

 • En underhållsplan hjälper till att fastställa korrekta avgifter inom en BRF. Eventuella avgiftshöjningar kan lättare motiveras med tydliga redovisningar av verkliga kostnader, vilket också minskar risken för oväntade avgiftshöjningar på grund av akuta reparationer.
 • En interaktiv underhållsplan underlättar övergången till en ny styrelse.
 • Planen skapar förutsättningar för god ekonomisk och teknisk förvaltning, vilket minimerar behovet av oplanerade och brådskande åtgärder.
 • En brf behöver en underhållsplan som som en guide för styrelsens årliga genomgång av fastigheten, vilket gör det enklare att fatta beslut om framtida underhåll och möjliggör en mer proaktiv hantering.

Full kontroll med en underhållsplan i Göteborg

Med en underhållsplan får fastighetsägaren full kontroll på allt som ska göras, som när taket behöver läggas om, vad det kostar att måla om fönster, investeringar inom ventilation och uppvärmning och mycket mer. När ni anlitar oss för att ta fram en funktionell och smidig underhållsplan börjar vi med att gå igenom hela fastigheten för att sedan bedöma dess behov av underhåll. Vi redovisar givetvis planen på ett överskådligt sätt där varje åtgärd specificeras, både kostnaden för projektet och tidsplan för när åtgärderna ska utföras.

Underhållsplan exempel Göteborg

En genomtänkt underhållsplan för fastigheten innefattar en omfattande åtgärdsplan med detaljerade kostnadsuppskattningar och analyser av underhållsbehov. Genom att regelbundet inspektera fastigheten och identifiera nödvändiga underhållsåtgärder kan kostnadseffektiviteten optimeras.

Effektiv fastighetsförvaltning innebär att underhållsplanen ständigt uppdateras för att undvika att viktiga åtgärder förbises, vilket bidrar till att förlänga fastighetens livslängd och minska långsiktiga underhållskostnader. Att ha en detaljerad åtgärdsplan för fastigheten i underhållsplanen är avgörande för att uppnå långsiktig effektivitet. Regelbunden utvärdering av underhållsbehoven hjälper till att minimera oväntade kostnader.

Gratis mall för underhållsplan för BRF i Göteborg

Hos oss kan du hämta och använda en gratis mall för underhållsplanering till din brf. Detta är en vanlig fråga vi stöter på. Därför har vi skapat en enkel mall för underhållsplaner som du kan ladda ner och använda direkt. Innan du börjar, vill vi ge några tips om vad som är viktigt att tänka på när du ska skapa din underhållsplan med hjälp av mallen.

Om du äger fastigheter eller ansvarar för underhållet av dem i exempelvis en bostadsrättsförening, är du säkert bekant med konceptet underhållsplanering. En välgjord underhållsplan ger bostadsrättsföreningen en klar överblick över hur fastigheterna bäst tas om hand. Den beskriver vad som behöver göras, när det ska ske, och hur mycket det kommer att kosta.

Kontakta oss om ni vill veta mer om hur en underhållsplan tas fram. Vi hjälper fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att ta hand om sina fastigheter på bästa tänkbara sätt. Vi hjälper din brf i Göteborg med en gratis mall för underhållsplan brf.

Kunnighet och erfarenhet inom underhållsplaner för brf och fastighet