Kontrollansvarig

Kontrollansvarig Göteborg säkerställer kvalitet och efterlevnad

Behöver du en kontrollansvarig i Göteborg? Oavsett om det gäller nybyggnation, ombyggnation, bygglovsansökningar eller markåtgärder, är vi ditt självklara val. Vi ser till att ditt projekt uppfyller alla krav och att nödvändiga handlingar skickas in i tid. Vi erbjuder tjänster för både fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Göteborg och närliggande områden.

Kontakta oss idag för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig som kontrollansvarig.

Kontrollplanen – grundläggande för ett lyckat byggprojekt

Som din kontrollansvarig i Göteborg, tar vi fram en detaljerad och noggrant utarbetad kontrollplan. Vi övervakar att alla lagstadgade krav följs genom att delta i tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller. Vid projektets avslut skriver vi ett utlåtande som ligger till grund för byggnadsnämndens slutbesked. Vår erfarenhet och expertis garanterar att ditt projekt löper smidigt och utan hinder.

Så arbetar vi som kontrollansvarig i Göteborg

Den kontrollansvariges roll innefattar att i samråd med byggherren skapa och följa en kontrollplan. Detta innebär närvaro vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller, samt dokumentation av arbetsplatsbesök. Kontrollansvarig avslutar med att lämna ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden, vilket är nödvändigt för att få slutbesked och kunna ta bostaden i bruk.

Kontrollansvarig Göteborg – våra tjänster

Vi erbjuder följande tjänster som din kontrollansvarig i Göteborg:

  • Framtagning av kontrollplan. Vi utformar en detaljerad kontrollplan som beskriver de inspektioner som ska genomföras under projektets gång. Den inkluderar vad som ska inspekteras, ansvariga personer, tidpunkter och standarder.
  • Riskbedömning. Vi identifierar potentiella risker och utarbetar strategier för att hantera dessa.
  • Kontrollpunkter: Vi väljer ut relevanta kontrollpunkter baserat på riskbedömningen.
  • Inskickning och godkännande. Vi skickar förslaget till kontrollplan och riskbedömning till byggnadsnämnden och redogör för dessa vid tekniskt samråd.
  • Uppföljning och dokumentation. Under hela projektets gång följer vi upp kontrollerna och säkerställer att alla krav enligt plan- och bygglagen (PBL) uppfylls.

kontrollansvarig byggprojektledning Göteborg

Varför behövs en kontrollplan?

En kontrollplan är ett nyckeldokument som säkerställer att byggprojektet följer alla säkerhets- och kvalitetskrav. Den fungerar som en checklista med tydliga kontrollpunkter och ansvarsfördelningar. Kontrollplanen är nödvändig för att garantera att alla arbeten utförs enligt gällande regler och standarder, och den dokumenterar alla inspektioner som genomförts under projektets gång.

Vanliga frågor om kontrollansvarig i Göteborg

När behövs en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig är nödvändig vid alla byggnationer som kräver bygglov, utom för enklare åtgärder som mindre garage eller uthus.

Vad är en kontrollplan?

En kontrollplan är ett dokument som beskriver alla kontroller som ska utföras under projekteringen och byggandet. Den anpassas efter varje projekt för att visa byggnadsnämnden att lagstadgade krav uppfylls.

Vad gör en kontrollansvarig på ett arbetsplatsbesök?

Vid arbetsplatsbesök följer kontrollansvarig upp att kontrollerna utförs korrekt, dokumenterar eventuella ändringar och informerar byggherren om dessa. Kontrollansvarig skickar ett utlåtande till byggnadsnämnden vid projektets slut.

Välkommen att kontakta oss

Hör av dig till oss så hjälper vi dig med alla aspekter av rollen som kontrollansvarig i Göteborg. Vi har den erfarenhet och kompetens som krävs för att säkerställa att ditt byggprojekt uppfyller alla lagkrav och genomförs på ett säkert och effektivt sätt. Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan stödja ditt nästa byggprojekt.

Kontakta oss idag för att få veta mer om hur vi kan stödja ditt nästa byggprojekt som din kontrollansvarig i Göteborg. Låt oss vara din partner i att säkerställa att allt går enligt plan och att ditt projekt blir en framgång. Tillsammans skapar vi en framtid byggd på kvalitet och tillförlitlighet.

Kunniga och erfarna kontrollansvariga