Projektledning Göteborg

Våra projektledare hjälper dig med ditt bygge i Göteborg

Behöver du som fastighetsägare eller din bostadsrättsförening genomföra ett byggprojekt? Våra genom kompetent projektledning kan vi hjälpa dig genom hela bygget. Från första idén till färdigställande kan vi vara med dig. Välkommen att kontakta oss för kompetent och erfaren byggledning i Göteborg.

På byggarbetsplatsen blir vi din representant genom ett lyhört och strategiskt arbete där vi siktar på att uppnå alla projektets förväntningar och målsättningar. Vi har lång erfarenhet av projektledning och ser till att allt utförs med kvalitet och med stor kostnadsmedvetenhet redan från början.

Byggprojektledning Göteborg

Fördelar med att anlita en projektledning på bygget

 • Våra byggprojektledare kan bedöma kostnaden för ett byggprojekt och vilka summor som är rimliga. Det gör att kostnaden inte kommer att dra iväg i onödan.
 • Byggprojektledaren ansvarar för förarbetet, projektledningen och byggledningen från start till slut och finns tillgänglig under hela projektets gång för att svara på de frågor som uppstår.
 • Vi har stor teknisk kunskap och koll på alla myndighetskrav och avtalsfrågor som uppstår under projektets gång.

Din förlängda arm på bygget

Vi blir din förlängda arm ute på byggarbetsplats och säkerställer att du får det slutresultat du beställt från entreprenören. Vi kan antingen leda projektet ända från start eller vara till hands endast när det är dags att uppföra byggnaden. Vi blir en erfaren part som kan svara på byggtekniska frågor och agera som ett filter mellan entreprenör och beställare. Detta skapar trygghet, en effektivare arbetsplats och hjälper till att spara tid.

Projektledning Göteborg – så här kan vi hjälpa dig

Ett byggprojekt kräver stort arbete och genomtänkt planering. Då känns det tryggt att ta hjälp av folk med erfarenhet och breda kunskaper inom projektledning som tar hand om bygglovet från bygglov till slutbesiktning. Alla byggprojekt är olika och förutsättningarna varierar. Därför anpassar vi projektledningen efter vad som krävs. Med effektiva metoder och stort engagemang ser våra byggprojektledare till att ditt projekt blir genomfört.

Här är några av de delar som våra projektledare kan hjälpa till med.

 • Projektering och byggledning
 • Förstudier
 • Framtagning av ritningar och skisser
 • Utreda eventuella behov av bygglov
 • Upphandling av entreprenad och finansiering och frågor som rör avtal.
 • Kontakt med boende och andra som berörs av bygget
 • Entreprenadbesiktningar
 • Investeringskalkyler
 • Analys av byggets livscykel

Vi övervakar hela byggprojekt

När vi tar ett uppdrag inom projektledning för byggsektorn övervakar vi bygget från planeringsstadiet till slutförandet. Det kräver samordning och kommunikation mellan byggteam, underentreprenörer, leverantörer och andra intressenter som är involverade i projektet. Vår projektledare ansvarar för att organisera byggverksamheten och se till att projektet följer säkerhetsprotokoll och håller tidsplanen.

Vi ser till att bygget håller sig inom budgeten:

Att ha en erfaren projektledare garanterar att arbetet utförs effektivt och inom budgeten. En byggprojektledare måste också vara en bra problemlösare med kreativa lösningar när det uppstår utmaningar, till exempel att arbeta när det ät dåligt väder eller att hantera oväntade förseningar eller kostnadsöverskridanden. Därför är projektledningstjänster ovärderliga för alla byggprojekt.

Det är viktigt att projektledaren som ska övervaka ditt projekt är erfarenhet och har den rätta expertisen. Våra erfarna och kunniga projektledare i Göteborg kan hjälpa dig som byggare att hålla både budget och tidsplan.

Noggrann kvalitetskontroll

Med hjälp av vår projektledning får du också hjälp med kontrollen av byggmaterial och utrustning samt samordning av underentreprenörer och andra leverantörer. Vi ser till att byggprocessen följer alla relevanta bestämmelser och regelverk, samtidigt som kommunikationskanalerna mellan byggteamet och andra intressenter hålls öppna.

Våra tjänster inom projektledning hjälper dig genom alla de oväntade utmaningar – en byggprojektledare kan se till att ditt byggprojekt slutförs på ett säkert och effektiv sätt.

Välkommen att kontakta oss – med vår kompetenta byggledning kommer ditt bygge att flytta på som det ska.

Våra projektledare får ditt projekt att flyta